Παράταση αξιολόγησης μαθημάτων/διδασκόντων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020
Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση μαθημάτων/διδασκόντων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 (πρβλ. σχετική ανακοίνωση), παρατείνεται έως την Παρασκευή, 17/01/2020.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη