Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση όλων των μαθημάτων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί από 07.12.2020 έως και 28.12.2020.

Για να αξιολογήσετε τα μαθήματα που έχετε διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο, αρκεί να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό σύστημα γραμματειών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που υποστηρίζει το τμήμα/ΠΜΣ σας:

  • Οι φοιτητές των τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Οικονομικών Επιστημών, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, Φιλολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Θεατρικών Σπουδών και Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, θα πρέπει να συνδεθούν στη διεύθυνση https://e-secretary.uop.gr/unistudent
  • Οι φοιτητές των τμημάτων Γεωπονίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Λογοθεραπείας και Ψηφιακών Συστημάτων, θα πρέπει να συνδεθούν στη διεύθυνση http://www.webgram.teikal.gr/unistudent/

και κατόπιν να επιλέξουν «Δηλώσεις / η δήλωσή μου» και για κάθε μάθημα να επιλέξουν τον αντίστοιχο σύνδεσμο «Αξιολογήστε το μάθημα». Αναλυτικές οδηγίες για χρήση του συστήματος αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://modip.uop.gr/evalsys

Οι φοιτητές των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών θα πρέπει να ακολουθήσουν τις ειδικές οδηγίες που τους έχουν αποσταλεί.

Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να σας διαβεβαιώσουμε ότι στη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία σας, και κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να συσχετίσει τις απαντήσεις με τον φοιτητή/τη φοιτήτρια που τις παρείχε.

H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το Πανεπιστήμιο. Ήδη, η ΜΟ.ΔΙ.Π. και τα Τμήματα έχουν επεξεργαστεί τα αποτελέσματα των προηγούμενων περιόδων αξιολογήσεων, τα στατιστικά στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://modip.uop.gr/eval-stats Με βάση τα αποτελέσματα αυτά αλλά και την εικόνα κάθε ξεχωριστού μαθήματος τα Τμήματα, τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και τα όργανα διοίκησης του ιδρύματος θα προχωρήσουν στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και των υπηρεσιών.

Με εκτίμηση,
Καθηγητής, Αστέριος Τσιάρας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη